logo-white
Tiêu chuẩn dịch vụ
của chúng tôi
Quy trình tư vấn
Cam kết của Financial Planner
Đặt lợi ích khách hàng lên trên
Tại mọi thời điểm, chuyên gia phải hành động theo nguyên tắc uỷ thác, hành động vì lợi ích tốt nhất cho khách hàng.
Chính trực
Chuyên gia phải thực hiện các nghĩa vụ một cách trung thực, chính trực, không vì lợi ích của bản thân mà tư vấn thiếu thông tin, đánh tráo khái niệm.
Tiết lộ xung đột lợi ích
Các điểm có thể khiến xung đột lợi ích giữa chuyên gia tư vấn và khách hàng như cơ chế hưởng lợi từ phí hoa hồng, phí giao dịch,... chuyên gia phải có trách nhiệm thông báo và giải thích rõ cho khách hàng, và đảm bảo nguyên tắc số 1 khi có các xung đột lợi ích.
Năng lực
Chuyên gia phải đảm bảo được năng lực, kỹ năng và kiến thức cần có trong các mảng tư vấn của mình. Nếu cảm thấy chưa tự tin về một mảng kiến thức, chuyên gia cần giới thiệu khách hàng đến với các chuyên gia khác thực sự có năng lực chuyên sâu để đảm bảo khách hàng được nhận lời tư vấn tốt nhất.
logo
© 2023 by OneSecond.
Kết nối với chúng tôi:
fbfbfb
mess
zalo